SALOKYLÄ - PÖTSÖNLAHTI VESIOSUUSKUNTA

Rääkkylä

Ajankohtaista

2.6.2021

Salokylä-Pötsönlahti vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidetään 16.6.2021 klo 18.00 Rääkkylän kunnantalon valtuustosalissa, osoitteessa Kinnulantie 1. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat. Tervetuloa!

Hallitus

- - - - - - - - -

Salokylä - Pötsönlahti vesiosuuskunnan jäsenille 12.4.2021

Vanhimmat vesimittarit ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Vesiosuuskunnan hallitus on päättänyt uusia kaikkien vedenkäyttäjien vesimittarit. Tavoitteena on toteuttaa mittareiden vaihtaminen ja asiakkaiden "mittarikentän" huoltotyöt kesällä 2021. Uudet vesimittarit ovat etäluettavia mekaanisia mittareita. Uudistuksen tarkoituksena on päästä tilanteeseen, jossa osakkaiden ei tarvitse enää ilmoittaa mittarilukemia. Luenta ja laskutus voidaan toteuttaa täysin automaattisesti.

Mitä tämä edellyttää kuluttajilta

Vedenkäyttäjän tulee varmistaa, että vaihtotyötä suoritettaessa mittarin sijaintialue on esteetön. Liittymänhaltijan tulee selvittää talosulun sijainti, jotta sulun toiminta voidaan tarkastaa vaihdon yhteydessä. Mikäli mittari sijaitsee muualla kuin sisätiloissa (esim. kaivossa), liittyjän tulee ottaa yhteyttä osuuskuntaan, sillä uusien mittareiden tulee sijaita kuivassa tilassa.

Osuuskunta on varautunut taloudellisesti tuleviin korjaustoimiin. Näin ollen mittareiden vaihto kustannetaan osuuskunnan kassavaroilla, eikä niistä aiheudu liittyjille kuluja. Mikäli liittymässä joudutaan rakentamaan uutta verkostoa (esimerkiksi mittarin paikkaa joudutaan muuttamaan), liittyjä vastaa muutoskuluista.

Asiaan liittyvissä kysymyksissä ja ilmoituksissa pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä sähköpostilla: sp.vesisosuuskunta@gmail.com tai alla oleville henkilöille,


Pekka Asikainen, asikainen.ps@gmail.com puh. 040 553 9285

Ari Vaittinen, ari-o.vaittinen@pp.inet.fi, puh. 0500 175 889

Teknisiin asioihin vastaa Jorma Smolander, jorma@smolander.name, puh. 040 531 6251


Ennen mittariasennuksien toteuttamista tulemme ottamaan yhteyttä kaikkiin osakkaisiin. Samalla sovimme vaihdon ajankohdasta ja mahdollisista muista järjestelyistä.

Hallitus


- - - - - - - - -

Näillä sivuilla pääset tutustumaan vesiosuuskunnan toimintaan, sopimuksiin ja hintoihin. Myös vesimittarilukeman ilmoitukset voit tehdä sähköisesti. Vesimittarilukema tulee ilmoittaa vuosittain 31.10. mennessä. Klikkaa ylävalikosta "mittarilukeman ilmoitus", täytä tiedot ja paina "lähetä". Laskutukset tehdään kyseisen lukeman perusteella vuoden vaihteessa.

- - - - - - - - -


Kesällä 2020 vesiosuuskunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pekka Asikainen.


Vesiosuuskunnan tehtävä

Osuuskunnan nimi on Salokylä - Pötsönlahti vesiosuuskunta ja kotipaikka on Rääkkylän kunta.

Vesiosuuskunta toimii vesihuoltolain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii yhdyskunnan käyttövesihuollosta.

Osuuskunta toimittaa talousveden laatua valvovien viranomaisten asettamien laatuvaatimusten mukaista talousvettä. Osuuskunnalla ei ole omia kaivoja, vaan se huolehtii Rääkkylän kunnan vesihuoltolaitokselta ostamansa talousveden jakelusta liittymis- ja käyttösopimusten sekä osuuskunnan yleisten toimitusehtojen mukaisesti.

Veden laadusta ja sen valvonnasta putkistoon toimitettaessa vastaa veden tuottajana Rääkkylän kunnan vesihuoltolaitos.

Vesiosuuskunnan hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja:

Asikainen Pekka, puh. 040 553 9285, asikainen.ps(at)gmail.com

Hallituksen jäsenet:

Asikainen Aki, puh. 0500 936 511

Kinnunen Jorma, puh. 0400 396 045

Rouvinen Petri, puh. 050 584 1748

Vaittinen Ari, puh. 0500 175 889

Visala Marko, puh. 0400 576 976